Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

Lukrecja
3324 1cda 400
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viakapella kapella

November 05 2017

Lukrecja
3002 7248 400

Chcę do Pragi tak bardzo, bardzo, bardzo. 

October 29 2017

Lukrecja
3956 e079 400
Lukrecja
3924 1a5c 400
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
Reposted byletha0 letha0
Lukrecja
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. (...) Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
Reposted byletha0 letha0

October 15 2017

Lukrecja
7516 115d 400
Reposted bybazyliowastoprocentsercaoutofmyheadgorzkaczekoladaHoHopiraniathesatanek10nayantarastrzepyundoneeSkydelanMonia94hardbitchjethraGunToRuninayapikkumyydangelsatyrlanerichardthx-raypmgirmelinniezwyykladiviyurasdomsiaaafrikadellejasminnieinsomniahumanstorytutusdawnodawnotemukasiastrofaedhellmole-w-filizanceznikajaclteunconsciousthedayaftertomorrowaffiaatagahardqoremsentymentalna

October 14 2017

Lukrecja
8070 501b 400
Reposted bystoprocentsercaeternaljourneyToshicupcakeofdarkness21Luna12BetterPointOfViewoutofmyheadlittleburnwithoutenddelainhardbitchumierajstaddomsiaaa

October 11 2017

Lukrecja
Dlaczego się przejmujesz? Dlaczego, dziewczyno, przejmujesz się zupełnie nie tym, czym powinnaś?
Lukrecja
Watpię w istnienie Boga, 
dobrych ludzi, 
ciebie. 

October 10 2017

Lukrecja
7338 fa9f 400

You're gone, gone, gone away  
I watched you disappear  
All that's left is a ghost of you

October 08 2017

Lukrecja
1444 4f7f 400

niekiedy
2382 94fa 400
Reposted fromdiner diner viapassingbird passingbird
Lukrecja
6590 3b72 400
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
Lukrecja
9756 7c41 400

A w kącie kto stoi? Ja.
Kto się niepokoi? Ja.
W kuchennym lufciku ja.
W paskudnym wierszyku ja.
Reposted bystoprocentserca stoprocentserca

September 29 2017

Lukrecja
8734 f4e4 400
Samotność domaga się, by ją odczuwać.
Lukrecja
You can be my guiding light
keep me company in the night
that's all I need, all I want
is for you to stay a little longer now
with arms around me like a border.
Lukrecja

Jeśli wiesz, jakiego mężczyznę zdołałoby pokochać twoje serce, to nie gódź się na pierwszego lepszego, tylko uwierz, że taki się pojawi.

Reposted fromLukrecja Lukrecja viaaanetaxx aanetaxx
Lukrecja

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaaanetaxx aanetaxx
Lukrecja
1701 4c9e 400
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaaanetaxx aanetaxx
Lukrecja
6449 98ef 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl