Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

Lukrecja
1562 2faa 400
Reposted bygrosz grosz

December 27 2017

Lukrecja
5333 4348 400

tęsknię!
Lukrecja
5332 a9b5 400

December 06 2017

Lukrecja
9093 9d29 400

and I lived in your chess game
but you changed the rules everyday...

December 05 2017

Lukrecja
Student: "Szanowna Pani doktor,
Czy zechce mnie Pani przyjąć na konsultacje w piątek w sprawie zaliczenia kartkówki. Proszę o wyznaczenie godziny."

Ja: "Szanowny Panie, dziękuję za szybki awans w strukturach uczelni. Niestety z bólem serca muszę odmówić przyjęcia Pana w piątek, gdyż jest Pan totalnym matołem".

November 29 2017

Lukrecja
6474 411a 400
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaquotez quotez
Lukrecja
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy: prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. 
Reposted byUncertaintylisiazupa

November 11 2017

Lukrecja
3324 1cda 400
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viakapella kapella

November 05 2017

Lukrecja
3002 7248 400

Chcę do Pragi tak bardzo, bardzo, bardzo. 

October 29 2017

Lukrecja
3956 e079 400
Reposted byEmisjaannanobodylisiazupa
Lukrecja
3924 1a5c 400
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
Reposted byletha0 letha0
Lukrecja
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. (...) Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
Reposted byletha0Emisjamikimotomikimotolisiazupa

October 15 2017

Lukrecja
7516 115d 400
Reposted bybazyliowastoprocentsercaoutofmyheadHoHopiranianayantarastrzepyundoneeSkydelanthesatanek10Monia94hardbitchjethraGunToRuninayapikkumyydangelsatyrlanerichardthpmgx-rayirmelinniezwyykladiviyurasdomsiaaafrikadellejasminnieinsomniahumanstorytutusdawnodawnotemukasiastrofaedhellmole-w-filizanceznikajaclteunconsciousthedayaftertomorrowaffiaatagahardqoremsentymentalna

October 14 2017

Lukrecja
8070 501b 400
Reposted bystoprocentsercaeternaljourneyToshicupcakeofdarknessforgetprincessiwanttobeanastrophysicistBetterPointOfViewoutofmyheadlittleburnwithoutenddelainhardbitchumierajstaddomsiaaaniebalaganveritas1

October 11 2017

Lukrecja
Dlaczego się przejmujesz? Dlaczego, dziewczyno, przejmujesz się zupełnie nie tym, czym powinnaś?
Reposted byveritas1 veritas1
Lukrecja
Watpię w istnienie Boga, 
dobrych ludzi, 
ciebie. 

October 10 2017

Lukrecja
7338 fa9f 400

You're gone, gone, gone away  
I watched you disappear  
All that's left is a ghost of you
Reposted byveritas1 veritas1

October 08 2017

Lukrecja
1444 4f7f 400

niekiedy
Reposted bylatesavannahnightorientalnazupalisiazupa
2382 94fa 400
Reposted fromdiner diner viapassingbird passingbird
Lukrecja
6590 3b72 400
Reposted fromursa-major ursa-major
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl